Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Storage

Det er verdt å merke seg at Web Database / WebSQL er deprikert og vil ikke bli utviklet videre som spesifikasjon. Dog; implementasjoner finnes i enkelte browsere. IndexedDB vil nok ta over for Web Database på sikt da man bl.a mener at Web Database skal kunne implementeres på top av IndexedDB.

Canvas

Applications

Misc

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.