Bli enige om priser

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Simen, Johannes, Øystein, Anders og OC er enige om følgende forsiktige budsjett:

Antall betalende deltagere (early bird): 150 Early bird-pris: 1000 Hvor mange får gratis middag: 25.00%
Antall betalende deltagere (vanlig): 150 Vanlig pris: 1500 Filming: 1
Ikke betalende deltagere: 100 Antall sponsorer 15 Risiko: 70000

Resultat: -kr 40,000.00

Resultatet trekkes fra 2008-overskuddet.

Med dette blir prisene:

  Med middag Uten middag
Early bird 1400 1000
Normal 1900 1500
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.