Flytte statiske sider inn i applikasjonen

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Sidene er migrert inn i applikasjonen
  1. Info
   1. Se i app/views/pages for å finne de separate sidene.
   2. "Template" ligger i app/views/templates/application.html.erb
   3. Eventuelle nye sider må legges til i config/routes.rb
  2. Gjenstående
   1. Noe formattering med CSS er feil.
 2. Caching er lagt inn
  1. rake deploy:<miljø> rydder opp i cache
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.