Forbedringer i brukergrensesnitt

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Vis Hjelp for passende felter
  • Forbedre alle tekster
  • Spesialfeilmelding når "email is taken". Dette burde si "Feil passord" i stedet
  • Sidetittel bør inneholde mer enn "Smidig 2009:"
  • Riktig visning av linker til å se på en deltager
  • Gode linker tilbake fra enkeltforedrag og temaer til programmet
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.