Sponsor

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sponsorer

TODO-liste:

Aktivitet Ansvarlig Planlagt ferdigstilt Ferdig
Sende mail til fjorårets sponsorer og be om tilbakemeldinger Karianne  
Godkjenne årets sponsor-perks Alle  
Samle inn informasjon om potensielle sponsorer, med kontaktinformasjon Alle  
Sende ut forespørsel til poensielle sponsorer om sponsing Karianne, andre 31. mai  

Pågående aktiviteter:

 • Følge opp hver enkelt potensielle sponsor
 • Sørge for at sponsorer som har takket ja får informasjon om sponsoratet og forespørsel om logoer, etc
 • Sørge for at sponsorer som har takket ja får faktura
 • Sørge for at alle betalte sponsorer får logoen sin ut på sidene

Bruk Google Spreadsheet for status på hver enkelt sponsorkontakt: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AkR1XdJ8C8UQdDk2ZnAxa0p2RU9MQzVEaU80ZDhXbXc&hl=en

Mail til fjorårets sponsorer

Kjære sponsor for Smidig 2009!

Smidig 2009 ble gjennomført 22. og 23. oktober 2009 med stor suksess. Totalt var 380 deltakere innom konferansen og fikk velge blant 70 lyntaler og omtrent 100 open spaces (arbeidsgrupper).

Tilbakemeldingen fra deltakerne er meget positiv, og det er tydelig at det er stor interesse for smidige metoder i det norske IT-markedet. Konferansen samlet et bredt spekter av personer fra IT-Norge, inkludert leverandører og kunder, rutinerte og uerfarne, utviklere, arkitekter, testere, designere, prosjektledere, prosjekteiere m.fl. Her er noen tilbakemeldinger fra deltakerne fra Twitter:

 • @RuneSundling #smidig2009 var herlig! Stiller lett igjen neste år! Cred til arrangørene og deltagerne for to supre dager
 • @ramyo Er dessverre ikke på #Smidig2009. I følge alle tweets ser det ut til å være nok en suksess. Gleder meg til video
 • @smalltalk80 #smidig2009 had much more content and participants from the business side than previous conferences. Lots of good product owner dialog.
 • @thhermansen Akkurat kommet hjem fra #smidig2009. Veldig bra og lærerikt og kommer absolutt igjen til neste år om jeg får mulighet til det
 • @KevlinHenney Wish that (1) I was still in Oslo (2) I understood more than basic menu Norwegian (3) I was at #smidig2009, looks good from what I can read.

Takk til <firmanavn> for at dere var med og sponset arrangementet. Uten dere ville ikke arrangementet vært mulig. I tillegg til å støtte oppunder utviklingen av smidige metoder i Norge, har dere fått dette for sponsorpengene:

 • Firmalogoen på alle nettsidene til Smidig 2009.
 • Firmalogoen på Smidig 2009-plakater som hang hos alle sponsorene og en del kunder og samarbeidspartnere av disse.
 • Firmalogoen på flyere som ble delt ut på JavaZone 2009.
 • Firmalogoen på annonsen vi hadde i ComputerWorld i forkant av konferansen.
 • Firmalogoen på programmene som ble delt ut på konferansen.
 • Firmaet fikk to gratis sponsorbilletter de kunne benytte seg av selv eller gi bort til kunder
 • Firmalogoen ble vist i åpningstalene under konferansen, og det ble da rettet en spesiell takk til sponsorene med applaus.
 • Firmalogoene ble vist på en skjerm plassert godt synlig i konferanselokalene
 • Dere har hatt retten til å profilere dere som "Sponsor av Smidig 2009" i markedsføring internt og eksternt. Noen sponsorer har brukt denne retten mer aktivt enn andre. Vi oppfordrer dere til å benytte denne retten også i tiden fremover.


Sponsorskjermen på Smidig 2009, bilde av elitatt@flickr

Smidig-konferansene har vært ikke-kommersielle konferanser, og det ønsker vi at Smidig 2010 også skal være. Allikevel ønsker vi å finne ut hvordan vi kan gi dere som sponsor mer verdi for pengene dersom dere blir med videre som sponsor for Smidig 2010. Dette er noen få idéer vi selv har:
(må oppdateres iht nye idéer)

 • Offisiell Smidig 2010-logo som er tilgjengelig tidligere, som dere kan bruke i markedsføringen av dere selv.
 • Stort banner med sponsor-logoene på som vil henge oppe under hele konferansen.
 • Mulighet for sponsorer å få dele ut en enkel trykksak til alle deltakerne

Vi tror imidlertid det er mer vi kan gjøre for å gi dere som sponsor mer verdi for pengene. Vi ønsker å komme i dialog med dere for å finne ut av dette, og håper at dere kan ta dere tid til å svare på følgende spørsmål:

1. Er dere fornøyde med hva dere fikk ut av sponsorpengene i fjor?
2. Har dere noen forslag til hva vi kan tilby for å gjøre sponsoratet mer interessant?

Svarene kan sendes til kontakt@smidig2010.no (ved å svare på denne mailen) eller ved å kontakte sponsoransvarlig på telefon xx xx xx xx. Dersom det er interessant for dere, kan vi også få til et møte der vi diskuterer disse tingene.

Til slutt vil vi nok en gang takke <firmanavn> for sponsorstøtten til Smidig 2009!

Med vennlig hilsen

<vår kontaktperson>
For arrangementskomitéen

Mail til potensielle sponsorer

Hei kontaktperson,

Jeg henvender meg til firma som medlem av arrangementskomiteen for konferansen Smidig 2010, som går av stabelen 16. og 17. november på Radisson Blu Scandinavia Hotel (gamle Radisson SAS) i Oslo. Først av alt vil jeg takke dere for at dere støttet Smidig 2009 som sponsor. For tredje året på rad ble fjorårets Smidig-konferanse en særdeles vellykket begivenhet. Nærmere 500 deltakere fikk to lærerike dager med lyntaler og open space-diskusjoner. Lyntalene ble filmet og gjort fritt tilgjengelig for alle på http://tcs.java.no/. Nettsidene for fjorårets konferanse finner man på http://smidig2009.no/.

Konferansen ble i 2009 avholdt i Oslo Kongressenter. På grunn av ønsket om å kunne vokse litt, har vi i år besluttet å flytte til Radisson Blu Scandinavia Hotel. Vi vil i stor grad følge tidligere års format og konsepter, og vil i år også vurdere å inkludere noen kjente navn. Vi satser på å øke antallet deltagere litt fra ifjor. Informasjon om konferansen blir å finne på http://smidig2010.no/.

Som tidligere arrangeres konferansen av frivillige entusiaster, og finansieres av deltageravgift og sponsormidler fra firmaer som ønsker økt fokus på smidige metoder. I dagens markedssituasjon synes fokuset på smidig systemvikling å være enda viktigere enn tidligere. Som sponsor for Smidig 2010 viser dere at dere satser på metoder som gir kostnadseffektivitet og god kvalitet. Tidligere konferanser har hatt mange deltagere fra viktige kunder som NRK, NAV, BBS, DnB NOR, Statens Pensjonskasse og Finn.no.

Tidligere har vi sagt at det er viktig å understreke at smidige metoder ikke er én enkelt bedrifts kommersialiserte tanker og ideer, men derimot tankegodset til en hel bevegelse innenfor IT. Dette er også utgangspunktet for Smidig 2010. Vi ønsker at konferansen skal forbli et spleiselag, hvor alle sponsorer blir tilegnet like mye plass og oppmerksomhet. Å være sponsor for Smidig 2010 er et sterkt signal om at dere stiller seg bak bevegelsen for smidige metoder og støtter opp under det frivillige initiativet som er drivkraften bak arrangement. Alle sponsormidlene går direkte inn i konferansens drift.

Sponsorene går inn med kroner 25 000,- hver og får for dette følgende:

 • Bedriftens logo på konferansens hjemmeside
 • Bedriftens logo på alle trykksaker til konferansen (plakater, flyveblader, program)
 • Bedriftens logo på eventuell annonsering, for eksempel i Computerworld
 • Hederlig omtale i konferansens åpningstale
 • Rett til å benytte Smidig 2010 i bedriftens markedsføring
 • To deltakerbilletter til konferansen
 • Mulighet til å ha en pullup i fellesrom under konferanse
 • Mulighet til å gjøre ett A4-ark med informasjon om bedriften tilgjengelig for alle deltakerne under konferansen

Dersom dere ønsker å sponse konferansen, trenger vi en fakturaadresse og to logoer. Logo for web bør være minst 400 pixels bred, i RGB-farger, aller helst i PNG eller GIF-format (ikke JPEG). Logo for print må leveres i CMYK-farger og som PDF, EPS eller AI-format.

Jeg håper dere vil vurdere å stille opp som sponsor av Smidig 2010. Om det skulle være spørsmål er det bare å ringe meg på telefonnummer telefonnummer eller sende e-post til sponsoransvarlig@smidig2010.no.

Med vennlig hilsen
kontaktperson

Labels:
smidig smidig Delete
2010 2010 Delete
sponsor sponsor Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Feb 24, 2010

  Noen innspill:

  • Hva tenker du skal være med i "litt om konseptet"?
  • Er det nødvendig å komme med informasjonen om logoene og fakturaadressen i den innledende mailen, eller er dette kanskje informasjon vi kan gi til de som takker ja til å være sponsor?
  1. Jun 08, 2010

   Hva tenker du skal være med i "litt om konseptet"?

   Litt om identitet (hvem er vi, hva står man for), litt om hva man ønsker å oppnå og hva man anser som viktige resultater av smidig konferansen o.l.

   Mvh,

   Totto-10