Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Krav
 • Hvilke krav er viktige?
  • SSO
  • Enkelt å integrere med
  • Kurrant å administrere
  • Integrasjon over http
  • Kryptert transport
  • Reset password
  • Støtte for flere autentiseringsmekanismer (Google, facebook, osv.)
  • Grafisk, webbasert klient for administrasjon
  • HTTP API for brukeradministrasjon fra andre applikasjoner/script
  • Enkelt å sette opp og drifte
  • Enkelt å sperre alle tilganger for en bruker eller til en applikasjon
 • Andre krav
  • HA
  • Interoperabilitet med eksisterende protokoller eller produkter?
Design og implementasjonsstikkord man forventer/ønsker seg
 • Ryddig kode, god testdekning, ikke for mange (og gamle dependencies)
 • Tjenesteorientert, micro service-arkitektur
 • Security token
 • Engangs-ticket
 • Hvordan ser klientkommunikasjonen ut?
 • En database hvor det er mulig å gjøre spørringer, eksport/import, osv.
 • Ingen applikasjonsservere og ikke bygget i et språk som gjør det ekstra vanskelig å lage sikker kode.
 • Flernivå sikring hvor mulig
 • Docker?
Hvorfor ikke produktX eller bygge selv?
Hvilke valg (i Whydah) påvirker sikkerhetsnivået direkte eller indirekte?
 • Hvilke tiltak er viktige for å oppnå et minimumsnivå av sikkerhet?
 • Hvilke kompromisser er gjort for å oppnå akseptabel brukervennlighet?

Hvordan bør et IAM-system se ut i 2017?
 • Application authentication and authorization
 • Security levels
 • Threat level coordination
 • System threat mechanisms
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.