Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Example of setting up Whydah server infrastructure


Screenshotet er litt rotete. Bare servere med navn som begynner med "TEST" har blitt brukt til WHYDAH

Setting upp ApacheDS - LDAP for WHYDAH

  • To connect Apache Directory Studio
  • For å koble til med Apache Directory Studio, lenger nede trengs port 10389 å åpnes mot din egen IP for en kort tidsperiode for å kunne bruke verktøyet mot LDAP'en. Denne skal skrus av etter konfigurasjon.

For å confe opp problemet ERR_268 Cannot find a partition for uid=thomas.pringle@altran.com,ou=users,dc=external,dc=WHYDAH,dc=no] - les: http://directory.staging.apache.org/apacheds/basic-ug/1.4.3-adding-partition.html
Jeg har fikset problemet ved å laste ned Apache Directory Studio, koble til connections, nede til venstre i app'en, til serverinstansen på port:10389. Bruker: uid=admin,ou=system, Passord: secret.
Nederst til venstre i Apache Studio -> Høyreklikk -> Open Configuration. Tab'en nederst -> Partitions. Add -> suffix "dc=WHYDAH,dc=no". ID: WHYDAH. For å lagre -> ctrl+s når man står i skjermbildet Configuration.
Etter at partisjonen er lagret må apacheds ldap-applikasjonen restartes!!

Import av ldap-struktur fra annen kilde

WHYDAH UserIdentityBackend, i nåværende versjon, krever et par brukere for å settes opp. Denne prosesen kan brukes på en annen brukerdatabase også.
I ApacheDirectoryStudio -> høyreklikk på partisjonen "dc=WHYDAH,dc=no" -> import -> LDIF import
"Ldif file:" skal være WHYDAH-initielle-brukere.ldif Evt kan passordene til brukerne byttes ut.
Sluttresultatet skal se slik ut:

ApacheDS/LDAP er nå satt opp -> steng den åpne 10389 porten!

Nyttige kommandoer på

  • Install rpm pakke: rpm -ivh pakke.rpm
  • Finne installert rpm pakke: rpm -qa | grep apacheds
  • Avinstallere: rpm -e pakkenavn
  • Start av ApacheDS: sudo /etc/init.d/apacheds-2.0.0_M16-default restart
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.