Skip to end of metadata
Go to start of metadata

grupper er et administrativt konsept, ikke et ACL/IAM konsept... som ACL/IAM konsept blir det ekstra/spesialroller... som applikajsoner må forholde seg til, ellers så løses dette best i administrasjonsgrensesnittet... enten som maler man kopierer fra (ofte riktigst) eller som aktive relasjoner (a-ka hva AD gjør som ikke alltid gjør administrasjonen enkel/mulig)
whydah har ikke administrativ støtte for grupper i UAWA idag... skulle vi lage det, så ville jeg nok brukt template->kopi mekanismen

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.