Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Goal

Explore and produce an out-of-the-box Whydah environment for medium complex and secure HA scenarios on a set of docker engines.

Even if you think you won't need it, we will provide it out-of-the-box for free

A sample deployment of a Whydah system with several replicas on a set of physical servers (a 11-on-7 / 2-5-2-1-1 config)

Full Size

NOTE Early focus on the Whydah components. The internal persistence components of UIB at a later stage (HA SQL DB, HA LDAP and HA lucene/solrcloud)

Coded networks

 • SDN1: SSOLoginWebApp Round-robin load-balancer
 • SDN2: STS load-balancer (with QoS?)
 • SDN3: Shared hazelcast cluster state
 • SDN4: UAS QoS priority load balancer (whydah - 3rd party access)

Suggested toolchain

 • helios - cluster management
 • socketplane - software defined network / management (Now bought by Docker)
 • docker engine(s)
 • docker image(s)

Some thoughts on the suggested tools.

helios - seems simple and to the point to configure and run the cluster configuration. A bit overhead with zookeper setup which might be too much. Does not look like it do any useful network management for out purpose

Docker images

SDN1: SSOLoginWebApp Round-robin load-balancer

SDN2: STS load-balancer (with QoS?)

SDN3: Shared hazelcast cluster state

 • multicast nett

SDN4: UAS QoS priority load balancer (whydah - 3rd party access)


WORK IN PROGRESS

Discussions

TODO: RDBMS, LDAP, LuceneIndex; separate containers, I assume?
A: Yes.

TODO: Any Apache instances? In Which roles? In same Docker-container or separate
A: a) proxypass and HA responsibillity => Docker SDN. b) TSL termination/negotiation: TBD


Some extract form a chat log

jeg har lyst å samles og drikke øl og hakke igjennom SDN-Whydah med folket en kveld.... anyone?
stiglau 10:57 AM
Kan la seg gjøre det, så lenge jeg får tid til å sende søknad
totto 10:57 AM
(har liten lyst å løpe fra dere på Docker og SDN fronten... )
...og dere har ikke tatt ballen ennå... så da må kanskje en samlokalisering med sosialt til..
erikd 11:01 AM
Sist vi snakket om Docker I Whydah så ønsket dere å bruke Docker til problemer jeg i utgangspunktet ikke prioriterer.
Siste jeg testet Docker så ble jeg ikke imponert. Har noen grunnleggende ting jeg må lære før det er aktuelt å vurdere Docker til noe som helst for min del.
stiglau 11:02 AM
Ser oxo Docker som bedre match for f.ex ACS, men der må jeg sette av tid til å se på der du er kommet til @totto
Og for min del vurderer jeg .pkg/.rpm pakker som et bedre utgangspunkt enn hårete Dockerfile. Jeg har jobbet nok med hårete Ansible, men er fortsatt positiv til initativ for SDN diskusjon
totto 11:05 AM
Docker = zones... pkg/rpm = install på barebone server
så docker = mange instanser/fleksibilitet per jern...
erikd 11:06 AM
Jeg vil gjerne starte med å løse integrasjon med process og pakke-manager. Hvis docker har de tingene man trenger så er det helt klart bedre enn rpm/deb.
stiglau 11:06 AM
men, ved å ha .rpm/.deb pakking rundt Whydah komponenter kan vi fjerne en del "manuelle" steg rundt installasjon av applikasjonen. Som blir synlig i Dockerfile
erikd 11:06 AM
Alternativt så lurer jeg på om AMI kanskje er en bedre pakke enn rpm/deb.
stiglau 11:07 AM
Amazon AMI? Ikke av den oppfatningen!
erikd 11:07 AM
Spørsmålet er vel hva vi ønsker å eksponere til "brukerne"?
Jeg ønsker convention over configuration og mest mulig som virker ut av boksen.
totto 11:08 AM
Docker+SDN = alt virker ut av boksen selv med rimelig hårete konfgurasjoner (mitt mål)
erikd 11:09 AM
Vi klarer aldri å vedlikeholde pakker for alle relevante distroer. Jeg tror også det krever noe ekstra av brukerne å faktisk vurdere og sette opp alle de ulike alternativene som Whydah kan brukes til.
totto 11:09 AM
eller vi standariserer på Dockerimaget :stuck_out_tongue:
erikd 11:09 AM
Jeg vil derfor ønske én måte å gjøre det på (docker hvis det vi trenger er der) og så dok som forklarer avvik fra "normal".
stiglau 11:10 AM
Hvis vi tar f.ex https://github.com/altran/Whydah/blob/master/config/Docker/sts/Dockerfile vs https://github.com/altran/Whydah/blob/master/config/Docker/uib/uib-all-in-one/Dockerfile - så er det dette jeg vil vekk fra! (edited)
totto 11:10 AM
fordelen med Docker strategien, er at install er så eksplisitt at de som ikke vil bruke Docker kan kjøre kommandoene, linje for linje
@stiglau: det du vil ha er SDN overbygget... en install 1-2-4-1-1-1 konfig av Whydah på 1/2/3 jern
erikd 11:11 AM
Denne diskusjonen bør tas face2face hvor vi alle har skrevet ned hva vi ønsker å oppnå og hvordan.
stiglau 11:12 AM
enig med @erikd
Jeg tror vi ikke er så langt unna hverandre
men @erikd, jeg er absolutt ikke med på hva du mener om "AMI"
Hvis du tenker på det jeg forbinder med den teknologien, kunne vi like gjerne shippet ut lenovo-laptopper!
erikd 11:13 AM
@totto: 1. Har pakkemanager "inni" Docker avhengigheter til baseos Docker kjøres på?
totto 11:14 AM
1. nei
erikd 11:14 AM
Les: Kan jeg bruke Debian inni og kjøre Docker-container på RedHat?
totto 11:14 AM
jepp
erikd 11:14 AM
Flott. Det er første avklaring.
2. Du har snakket om supervisord for process start/stopp/basic monitoring. Kan du forklare hvordan dette oppsettet virker relatert til "inni" D-container og for baseOS?
totto 11:16 AM
2. bruker supervisord kun inni imaget... syntes det var enklere og mere eksplisitt enn alternativene å konfigurere og som bonus så kjører den uavhengig av image sitt os sitt valg av prosessmanager
erikd 11:17 AM
2b. Blir da hvordan virker processmanager for styring av docker-container? For der er det vel integrasjon med baseOS?
totto 11:19 AM
2b. Der er det naturlig med docker-extension... som kan være samme som SDN eller en kombinasjon... shipyard er et alternativ... socketplane kan være et SDN alternativ
erikd 11:20 AM
@stiglau: AMI - Amazon EC2-image? Da abstraherer vi oss også bort fra at brukerne trenger å forholde seg til hvilket baseOS som kjører. Da velger vi ett baseOS og integrerer tett med det. Dårligere enn Docker, men bedre enn RPM/DEB, siden det er flere ting vi kan automatisere og skjule for brukerne.
totto 11:20 AM
det skjer veldig mye på 2b).. og vi er litt bleading edge... men det begynner å løsne og vil kunne fikse det store hårete målet vårt
stiglau 11:20 AM
@erikd: AMI = finger i halsen for meg
brb, mat
erikd 11:22 AM
Hvis vi ikke har en løsning (enda) på 2b, så har vi jo ikke (enda) en prodklar løsning. Vil anta at det er enklere å få høyere oppetid hvis man da bruker det eksisterende oppsettet.
totto 11:23 AM
jeg vil ikke lage en løsning på 2b) uten at dere er med å skjønner vurderinger/valgene og kan ta del i videreutvikling... vil ikke at vi lager nok en "black box" som er personavhengig
erikd 11:24 AM
3. Hvilke andre avhengigheter har vi til baseOS og hvilke valg gjør man der? F.eks. hvor lagres logger? Hvor lagres config-filer?
4. Kommunikasjon mellom dockerimages og mellom eksterne tjenester som f.eks. ldap, database er også ukjent hvordan man løser i Docker.
totto 11:24 AM
...og jeg er ikke sikker på at mine vaøg/prioriteringer på 2b) er kompatible med hva dere tenker/vil
3. opp til oss om vi vil lage avhengigheter dit
erikd 11:25 AM
3. Vet det er opp til oss, men må vurderes og finne en god løsning.
totto 11:25 AM
4. det er der SDN vil hjelpe oss... hvor vi får abstrahert vekk dne kompleksiteten fra imagene... og gjort dette smart og lett å forvalte/skalere
erikd 11:25 AM
Inn/ut av docker-image virket umodent og få gode retningslinjer på hvordan.
Ja, vet du peker på SDN, men for meg er det teori om hvordan ting bør være, så man evt. må lage, ikke noe som finnes klart p.t.
totto 11:26 AM
3. jeg ville holdt log-filene inni imaget... og kanskje t.o.m. godta å kunne miste dem på et image-reboot... unntaket er UAS og UIB som nok bør ha persistent log
les litt om socketplane som et SDN eksempel... og se om ikke det gjør akkurat det vi trenger for routing/HA mellom et cluster av jern som kjører sett av docker images
inkludert hazelcast oppsett
....de "ekleste" bitene å få økt oppetid på vil være et HA-oppsett for DB (fra AWS sin PaaS DB) og tilsvarende for LDAP (hvor vi ikke har HA idag)

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Apr 23, 2015

  en generell måte å se denne satsingen på er "å ta kontroll og forenkle og forbedre invollene i mikro-service arkitekturer..."