Logging Strategy and Tactics

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Logging Strategy - What we want to accheive.

Vi vil logge at noe har skjedd. Meldingen som flyter oppover skal inneholde informasjon om hva som har skjedd,
hvilken informasjon som var tilgjengelig da episoden inntraff og log-nivået på eventen.

Logging Tactics - How to implement

 • Omfang
 • Paramtere
 • identifikator - UUID

References

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Oct 29, 2013

  Monitorering

  Use-Case:

  • Loigin
  • Søk etter kunde
  • Velg kunde, få kundedetalj oversikt

  Metorikker:

  • Maks tid 80% av tilfeller
  • Median
  • 80% av requests innen 1 sec
  • 90% av requests innen 2 sec
  • Avvik-rapport på enkeltelementer
  • Standard avvik.
  • Feilrate
  • Varlse om økende feilrate
   • Når ny artifakt settes I prod, se om dette gir mer feil.

  Målepunkter:

  • I browseren?
  • Frontend?
   • Obs: sikre åpenhet for de som trenger å jobbe med utfordringer. Iris
  • Entry inn til Iris.
 2. Oct 31, 2013

  Bilder fra Jan Magne. Logging med detaljer. https://www.google.no/search?q=logging+best+practices+as400

  purpose

  • Audit?
  • System Health
  • Find Bugs
  • Find Info on failed transactions
  • Discover Error Situations about to happen.
  • Find root cause of the bug.
   • Environment/ link down/ link timeout
   • External services (have they changed)
   • Database changes/latency
   • Incorrect data on input
   • Incorrect data from response.
   • Mixed errors. Multiple sources.