CV in Norwegian

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Navn: Thor Henning Hetland
 • Addresse: Møllefaret 30E, N-0750 OSLO, Norway
 • Født: 5. April 1969
 • Sivil status: Gift, to barn
 • Mobil: +47 98 256 071
 • E-post: totto@totto.org

Beskrivelse

Java Champion. Spesialist innen SOA, governance, arkitektur, utviklingsmetoder og omgivelser. Har lang erfaring innen programvarautvikling med bruk av moderne metoder og verktøy. Anerkjent fagressurs og foredragsholder innenfor og utenfor norges grenser.

Nøkkelkvalifikasjoner:

Prosjektleder, teknisk arkitekt. Fagutvikler og ansvarlig for Enterprise Design og Architektur. Herunder SOA Identity and Access Management, Enterprise Security BI, Datavarehus, enterprise søkeplatformer, EDA og Distribuerte Systemer.

Utdannelse

 • 1994-1996 Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet. (Norges Tekniske Høgskole) Avdeling 4, Institutt for Datateknikk og Telematikk. Linje for Informasjon og kunnskapssystemer.
  • Kandidatoppgave: MODS. A role-based Method for analysis and design of distributed object-oriented Systems.
 • 1990-1993 Høgskolesenteret i Rogaland
  • Ingeniør i Elektronikk og Databehandling, retning Informatikk. Kandidatoppgave: Revisjonsstans.
 • 1988-1990 Befalskolen for Marinen. Teknisk bransje, Elektronikk/Våpen-linja.

Erfaring

 • 2012 - Principal Consultant / Practice Lead Software Engineering, Altran AS
 • 2012 - CTO FreeCode AS
 • 2011 - Styremedlem Technebies AS
  • Technebies har utviklet en platform for testing av programmeringsegenskaper for utviklere.
 • 2009- Styreleder i Cantara AS
  • Cantrara har som formål å styrke norsk programvareutvikling og samarbeider med relevante aktører innenfor offentlig sektor, akademia, IT-bransjen og brukerorganisasjoner. Cantara er en ideell organisasjon.
 • 2009- Styreleder IASA Norge
  • IASA Norge er en frivillig organisasjon for å styrke kunnskapen rundt arkitektur i IT systemer.
 • 2009- 2012 Sjefskonsulent, Webstep AS
  • Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.
 • 2007-2008 Nestleder i styret i Developer Events
  • Developer Events er for planlegging og gjennomføringen av Nordens største utviklerkonferanse, som i 2008 hadde 2400 betalende deltakere, fordelt på nesten 120 foredrag.
 • 2005-2008 java.net
  • java.net Community leder. Leder for samlingen av alle Java brukerforeninger på Java.net
 • 2003-2009 Sjefskonsulent og fagansvarlig, Objectware AS
  • Sjefkonsulent. Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, sjefsutvikler, strategirådgiver. Fagansvarlig for Java avdelingen.
 • 2000-2003 WM-data Consulting (E-Line Group ASA / Tenpipes AS
  • Seniorkonsulent. Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, strategiredgiver og kursholder. Ansvarlig for arkitektur, utvikling, produksjon og vedlikehold av E-Line Group sin avanserte platform for elektronisk handel. Fagansvarlig for Java faggruppe, med fokus på java i distribuerte systemer, J2EE (EJB), J2ME (MIDP), software arkitektur, metode og sikkerhet. Verktøy inkluderte bl.a. Intershop Enfinity, Oracle, Cognos PowerPlay, Sonic MQ, Maven og JBoss
 • 1999-2008 President/styreleder i javaBin. Java User Group i Norge.
  • Ansvarlig for medlemsmøter, on-line miljøet http://www.java.no og den årlige JavaZone konferansen.
 • 1998-2002 Zero Mindset Ltd, London, UK
  • Technical Manager and Lead Developer. SHE (Safety Health and Environment) Management Information Systems med verktøy som Swing/JGoodies, MySQL/Postgres/Oracle, Java WebStart, Tomcat/Apache og software factory teknikker
 • 1997-2000 NUMERICA TASKON A/S / Mogul.com
  • Utvikler/seniorkonsulent. Fagansvarlig for Distribuerte Systemer Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, strategiredgiver og kursholder. Java, EJB/J2EE, CORBA/DCOM, Jini, UML, Rational Unified Process, C++ og Smalltalk.
 • 1993-1994 Fujitsu Ltd, Fujitsu Software Laboratories, Kawasaki
  • Presentasjon av publiserte artikler på Software Maturement og Software Process. Prototyping av Software Process modeller (CMM hovedsaklig) under RASP (Regatte Automated Software Process) på UNIX systemer.
 • 1992-1993 Statoil, Utbyggingsdivisjonen.
  • Planleggingssystemer og databasesystemer for kostkontroll. Prosjekt kontroll gruppen. Mye Dataease, Paradox, Artemis og Microsoft Project.

Prosjekt CV

 • 2011 - 2012 NAF (Norges Automobil-Forbund), Sjefsarkitekt
  • Som software arkitekten hadde jeg ansvar for utviklingsaktivitetene i NAF, herunder oppfølging/bistand til prosjekter, ny teknologi, målarkitekturer og planlegging av veien fremover for NAF sine IT-systemer.
 • 2010 - 2012 Rådgiver, OBOS
  • Rådgiver og teknisk bistand for OBOS sin IT avdeling med fokusområde på fornyelse av støttesystemer og IAM.
 • 2009-2010 Teknisk arkitekt Telenor Service Gateway (TSG), MOVE prosjektet, Telenor
  • MOVE prosjektet i Telenor er Telenor sin største produktsatsing og fokuserer på å samle og erstatte alle typer talekommunikasjon for telenor sine bedriftskunder. Telenor Service Gateway (TSG) er nøkkelkomponenten for styring og konfigurasjon av disse nett, både via Telenor sine egne applikasjoner og fra 3. parts applikasjoner.
 • 2009-2011 Rådgiver, Retrade
  • Strategisk rådgiver for Retrade sin ekspansjon av forretningsmodell og markedsekspansjon.
 • 2009 Rådgiver, Expostfinans
  • Strategisk rådgiver og sparringspart for Exportfinans sine IT systemer fremover.
 • 2008 Teknisk arkitekt, Ny Booking på Internett, ColorLine
  • Ansvarlig for versjonering og feilhånteringsstrategiene til ColorLine sin store investering på nye systemer for booking hvor flere spesialtilpassede standardsystemer blir knyttet sammen med JCAPS suiten.
 • 2008 Rådgiving/opplæring virksomhetsarkitektur og SOA i DnBNOR
  • Rådgiver og mentor på virksomhetsarkitektur og tjenesteorientering for DnBNOR sitt virksomhetsarkitekturløft.
 • 2007-2008 Rådgiver Tandberg
  • Nøkkelressurs i Tandberg sin strategi om å ta ibruk java-teknologi i videokonferanse produktportefølgen
 • 2007 Rådgiving/opplæring innføring av SOA i Gjensidige
  • Rådgiver og mentor på virksomhetsarkitektur og tjenesteorientering for Giensidige sin SOA satsing.
 • 2007 QA ansvarlig for Siman - Simulatorkontroller
  • Ansvarlig for kvalitet og tekniske løsninger for utviklingen av en simulatorkontroller for Western Geco.
 • 2005/04-2006/06 Sjefsarkitekt og Sjefsutvikler for Owera
  • Sjefsarkitekt og Sjefsutvikler for Owera sin high-end provisjoneringsløsning. Basert på Jini og JavaSpaces teknologi, er løsningen designet for å kunne styre millionvis av endeutstyr i de store markedene i USA og Kina
 • 2004-2008 Teknisk rådgiver og Teknisk arkitekt Banetele
  • Teknisk rådgiver og Teknisk arkitekt for Virksomhetsportalsatsningen, automatiseringsprosjektene og integrasjonsarbeidet med Bredbåndsaliansen til BaneTele. Portalen benytter seg av SiteVision som portal og CMS komponent, og benytter en hub&spoke SOA/WebServices/REST arkitektur mot kjernesystemene i bedriften. Implementert med OpenESB.
 • 2004 QA Luftfartstilsynet
  • Kvalitetssikring av teknisk arkitektur og implementasjon for prosjektet "Virksomhetsportal - Skole, Utdanning og Sertifikat". Prosjektet eies av Luftfartstilsynet og leverandør av løsningen er Ergo Solutions.
 • 2004 Arkitekt/sjefsutvikler Telenor Mobil
  • Telenor Mobil - Forhandlerapplikasjon. Systemutvikler/arkitekt i BEST prosjektet som er applikasjonen Telenor Mobil sine forhandlere bruker for å bestille og endre på mobilabonenter.
 • 2004 QA - Altinn
  • QA - Altinn. Verifikasjon av gjennbruksaspekter på ALTINN prosjektet
 • 2003 Benefit Networks.
  • Ansvarlig arkitekt og utvikler for et integrasjonsprosjekt mellom beregningskomponenter implementert som COM komponenter og J2EE løsningen mot kundene ved å lage WebServices/.NET komponenter av beregningsmodellene som ble benytter i J2EE applikasjonene. Maven, Glue, MS Visual Studio .NET, C#, IIS, WSAD og WebLogic
 • 2003-2004 Statens landbruksforvaltning
  • Kvalitetssikringsoppdrag for Statens landbruksforvaltnings sitt Nett-SLF SLF (en internettbasert løsning for søknad om produksjonsstøtte). Løsningen består av en teknisk plattform (TP), en applikasjon for produksjonsstøtte (WESPA) og landbruksforvaltningens informasjonsbase (LIB). TietoEnator har utviklet applikasjonene, basert på bruk av Oracle, Java og XML. Driftstjenestene er kontrahert fra IBM
 • 2003 Telenor Mobil.
  • Arkitekt og sjefsutvikler i prosjektet for ny portal for mobilt innhold. Integrasjon mellom Volantis (device-spesifikk rending) og Escenic (publisering/portal) på en WebLogic platform med Sybase som database. Arkitektur for segmentering, pull/push (MMS), integrasjon med kjernesystemer som COS og UMS, samt billing via WAP Billing gateway og WAP push gateway. Rammeverk for integrasjon av alle typer mobile tjenester.
 • 2002-2003 Holtung.
  • Ansvarlig for et prosjekt for kraftig ytelsesforbedring i Holtung sin B2B løsning mot apotekene basert på Intershop Enfinity på en windows platform.
 • 1999-1999 Ericsson
  • Mentor innen distribuert teknologi og Java i prosjekt rundt en telefonitjeneste-server for IP telefoni. Java, RMI.
 • 1999 Scandinavian Airline Systems, Data.
  • Kvalitetssikringsrolle i utviklingen av et nytt flyvedlikeholdsprosjekt. Enterprise Java Beans prosjekt, UML og RUP
 • 1998-1999 Fellesdata.
  • Planlegger, arkitekt mentor og utvikler i prosjekt for neste generasjons kassesystemer. UML, RUP, Enterprise Java Beans, prosjektplanlegging og ledelse.
 • 1998-1999 Gjensidige NOR Finans.
  • Kravspesifisering, analyse&design og arkitekt rundt utviklingen av et internett-basert system for bilfinansiering.
 • 1998 SYSDECO DIKAS
  • Java utvikler og mentor i prosjekt for fler-regions distribuerte GIS systemer bygget på CORBA og Java.
 • 1998 Alcatel Telecom.
  • Metode og prosessmentor i et prosjekt for felles metode og prosess for forsvarsprosjekter frem mot 2010.
 • 1996-1998 DISGIS
  • EU prosjekt for metode og prosessrammeverk for distribuerte GIS systemer. Arkitektur og metodearbeide. CORBA og Java/C++.

Fagkompetanse

Objekt-orientering. Metodearbeid. Distribuerte systemer. Planleggingssystemer. Automatisering av EDB baserte arbeidsrutiner for brukere. Datasikkerhet. Lede team i Objekt-orientert softwareutvikling. Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver og kursholder. Java, J2EE, EJB, JMS, J2SE, J2ME, CORBA/DCOM, Jini/JavaSpaces, Scrummaster, UML, Rational Unified Process, C++ og Smalltalk.

Sertifisering og Kurs

 • 2008 JavaONE. Del-ansvarlig for java.net standen og foredragsholder på java.net mini-talks. Delansvarlig for arrangeringen av JavaONE sitt community event sammen med JUGS community på java.net. Profilert på storskjerm under hele konferansen som Java Champion
 • 2007 JavaONE. Del-ansvarlig for java.net standen og foredragsholder på java.net mini-talks. Delansvarlig for arrangeringen av JavaONE sitt community event sammen med JUGS community på java.net. Profilert på storskjerm under hele konferansen som Java Champion
 • 2007 Ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av Nordens største utviklerkonferanse, som i 2007 hadde 2400 betalende deltakere, fordelt på nesten 120 foredrag.
 • 2006 JavaONE. Del-ansvarlig for java.net standen og foredragsholder på java.net mini-talks. Delansvarlig for arrangeringen av JavaONE sitt community event sammen med JUGS community på java.net. Profilert på storskjerm under hele konferansen som Java Champion
 • 2006 Ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av Nordens største utviklerkonferanse, som i 2006 hadde 1400 betalende deltakere, fordelt på nesten 100 foredrag.
 • 2005 JavaONE. Del-ansvarlig for java.net standen og foredragsholder på java.net mini-talks. Delansvarlig for arrangeringen av JavaONE sitt community event sammen med JUGS community på java.net.
 • 2005 JavaZone. Ansvarlig for nordens største utviklerkonferanse, JavaZone
 • 2004 JavaZone. Ansvarlig for nordens største utviklerkonferanse
 • 2004 JavaONE
 • 2003 JavaZone. Ansvarlig og foredragsholder.
 • 2003 Compuware OptimalJ Arkitektkurs på Compuware sitt utviklingslabaratorium i Amsterdam
 • 2002 JavaONE
 • 2002 JavaZone. Ansvarlig og foredragsholder.
 • 2001 JavaONE
 • 2000 JavaONE
 • 2000 Intershop OPEN
 • 1999 JavaONE
 • 1998 JavaONE
 • 1998 Rational Rose
 • 1998 Rational Unified Process
 • 1998 EJB Advanced workshop
 • 1997 JavaONE

Presentations and publications

Some of my not very recent presentations...

Date Presentation
Apr 09 Developers guide to server-side productivity and fun with Open Source, GoOpen
Mar 09 Robust smidig utvikling - når resultater er viktigere enn religion, Software
Feb 09 Service categorization and SOA patterns 911, Norstella
Feb 09 Auto-Taxonomy and Categorization As A Service (ATaCAAS)
Dec 08 SOA Readiness. Runtime containers
Dec 08 SOA Readiness. Governance Intro
Dec 08 SOA Readiness. Governing The Design Time
Dec 08 SOA Readiness. Governing The Service Lifecycle
Dec 08 SOA Readiness. Hva er en tjeneste, tjenesteunivers og tjenestemanifest
Dec 08 SOA Readiness. Security Introduction
Dec 08 SOA Readiness. Service Endpoints and services in the real world
Dec 08 SOA Readiness. Tjenestekategorisering
Oct 08 Fra Produktfokus til Tjeneste og Domenefokus
Sep 08 Extending functionality in Enterprise Pojos (EDR, Qi4J, Neo4J)
Sep 08 EDRMDS - a less is more approach to SOA Master Data Management, JavaZone 2008
Jun 08 OW SOA readiness Workshop
May 08 Pimp My Service
May 08 OW SOA simplified
May 08 EDR and SOA Mastering Strategies - Workshop
May 08 Datavarehusets plass i SOA - Workshop
Apr 08 OW SOA intro
Apr 08 ED&A Workshop
Mar 08 Gjennomføring av Governance policies
Mar 08 Hvilken governence strategi passer min organisasjon
Feb 08 OW SOA Readiness 2 day workshop
Feb 08 Søk i en SOA strategi
Feb 08 BI i en SOA strategi
Feb 08 MOM og EDA i en SOA strategi
Dec 07 SOA Readyness, for ledere og sjefskonsulenter
Nov 07 Smidig 2.0, Smidig 2007
Nov 07 Praktiska designmönster för implementering av SOA, Stockholm
Oct 07 The 2007 Anti-Buzzword session, NTNU
Oct 07 WebServices workshop
Oct 07 SOA Workshop BI og enterprise søk i SOA, Stockholm
Sep 07 Cost-efficient SOA deployment architectures with Solaris Zones and ZFS
Sep 07 Governing in a SOA world - a role play, JavaZone
Sep 07 Vurdering av produksjonsplatformer for tjenestebaserte arkitekturer
Sep 07 Enterprise Domain Repositories og Evolving Service Endpoints
Aug 07 Intro til Enterprise Design and Architecture
Jun 07 SOA training course
Jun 07 Real World SOA
May 07 What's the buzz from the community, JavaONE
May 07 EDRMDS - a less is more approach to SOA Master Data Management, JavaONE 2008
May 07 Java User Groups: Think Globally, Act Locally, Community One
Apr 07 MDA tools - a critical run-down of MDA implementations, Sandefjord
Apr 07 Java technologies for the business layer, Sandefjord
Apr 07 Modeling tools run-down - what can you get for free?, Sandefjord
Apr 07 A strategic run-down of the software development tooling options and drawbacks, Sandefjord
Apr 07 En oversikt over OSS-feltet, DnD Geiloseminar
Apr 07 Developers have always known how to deliver successful SOA (Real World and contracts), Microsoft AppPlat Connections
Apr 07 The value of SOA Delivered (Governance), Microsoft AppPlat Connections
Mar 07 Real World SOA
Mar 07 OpenESB and SOA at Sun Open Source day, Oslo
Mar 07 SOA for Teleco companies
Jan 07 SOA 2.0 for finance institutions
Oct 06 Enterprise Domain Services
Sep 06 Hva er en tjeneste - tjenestekategorisering, Kiel

Annet

Sun Java Champion. Utnevnt som Sun Java Champion som en av nøkkelpersonene bak Java sin suksess i markedet.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.