Fagkompetanse

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Objekt-orientering. Metodearbeid. Distribuerte systemer. Planleggingssystemer. Automatisering av EDB baserte arbeidsrutiner for brukere. Datasikkerhet. Lede team i Objekt-orientert softwareutvikling. Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver og kursholder. Java, J2EE, EJB, JMS, J2SE, J2ME, CORBA/DCOM, Jini/JavaSpaces, Scrummaster, UML, Rational Unified Process, C++ og Smalltalk.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.