Prosjekt CV

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • 2011 - 2012 NAF (Norges Automobil-Forbund), Sjefsarkitekt
  • Som software arkitekten hadde jeg ansvar for utviklingsaktivitetene i NAF, herunder oppfølging/bistand til prosjekter, ny teknologi, målarkitekturer og planlegging av veien fremover for NAF sine IT-systemer.
 • 2010 - 2012 Rådgiver, OBOS
  • Rådgiver og teknisk bistand for OBOS sin IT avdeling med fokusområde på fornyelse av støttesystemer og IAM.
 • 2009-2010 Teknisk arkitekt Telenor Service Gateway (TSG), MOVE prosjektet, Telenor
  • MOVE prosjektet i Telenor er Telenor sin største produktsatsing og fokuserer på å samle og erstatte alle typer talekommunikasjon for telenor sine bedriftskunder. Telenor Service Gateway (TSG) er nøkkelkomponenten for styring og konfigurasjon av disse nett, både via Telenor sine egne applikasjoner og fra 3. parts applikasjoner.
 • 2009-2011 Rådgiver, Retrade
  • Strategisk rådgiver for Retrade sin ekspansjon av forretningsmodell og markedsekspansjon.
 • 2009 Rådgiver, Expostfinans
  • Strategisk rådgiver og sparringspart for Exportfinans sine IT systemer fremover.
 • 2008 Teknisk arkitekt, Ny Booking på Internett, ColorLine
  • Ansvarlig for versjonering og feilhånteringsstrategiene til ColorLine sin store investering på nye systemer for booking hvor flere spesialtilpassede standardsystemer blir knyttet sammen med JCAPS suiten.
 • 2008 Rådgiving/opplæring virksomhetsarkitektur og SOA i DnBNOR
  • Rådgiver og mentor på virksomhetsarkitektur og tjenesteorientering for DnBNOR sitt virksomhetsarkitekturløft.
 • 2007-2008 Rådgiver Tandberg
  • Nøkkelressurs i Tandberg sin strategi om å ta ibruk java-teknologi i videokonferanse produktportefølgen
 • 2007 Rådgiving/opplæring innføring av SOA i Gjensidige
  • Rådgiver og mentor på virksomhetsarkitektur og tjenesteorientering for Giensidige sin SOA satsing.
 • 2007 QA ansvarlig for Siman - Simulatorkontroller
  • Ansvarlig for kvalitet og tekniske løsninger for utviklingen av en simulatorkontroller for Western Geco.
 • 2005/04-2006/06 Sjefsarkitekt og Sjefsutvikler for Owera
  • Sjefsarkitekt og Sjefsutvikler for Owera sin high-end provisjoneringsløsning. Basert på Jini og JavaSpaces teknologi, er løsningen designet for å kunne styre millionvis av endeutstyr i de store markedene i USA og Kina
 • 2004-2008 Teknisk rådgiver og Teknisk arkitekt Banetele
  • Teknisk rådgiver og Teknisk arkitekt for Virksomhetsportalsatsningen, automatiseringsprosjektene og integrasjonsarbeidet med Bredbåndsaliansen til BaneTele. Portalen benytter seg av SiteVision som portal og CMS komponent, og benytter en hub&spoke SOA/WebServices/REST arkitektur mot kjernesystemene i bedriften. Implementert med OpenESB.
 • 2004 QA Luftfartstilsynet
  • Kvalitetssikring av teknisk arkitektur og implementasjon for prosjektet "Virksomhetsportal - Skole, Utdanning og Sertifikat". Prosjektet eies av Luftfartstilsynet og leverandør av løsningen er Ergo Solutions.
 • 2004 Arkitekt/sjefsutvikler Telenor Mobil
  • Telenor Mobil - Forhandlerapplikasjon. Systemutvikler/arkitekt i BEST prosjektet som er applikasjonen Telenor Mobil sine forhandlere bruker for å bestille og endre på mobilabonenter.
 • 2004 QA - Altinn
  • QA - Altinn. Verifikasjon av gjennbruksaspekter på ALTINN prosjektet
 • 2003 Benefit Networks.
  • Ansvarlig arkitekt og utvikler for et integrasjonsprosjekt mellom beregningskomponenter implementert som COM komponenter og J2EE løsningen mot kundene ved å lage WebServices/.NET komponenter av beregningsmodellene som ble benytter i J2EE applikasjonene. Maven, Glue, MS Visual Studio .NET, C#, IIS, WSAD og WebLogic
 • 2003-2004 Statens landbruksforvaltning
  • Kvalitetssikringsoppdrag for Statens landbruksforvaltnings sitt Nett-SLF SLF (en internettbasert løsning for søknad om produksjonsstøtte). Løsningen består av en teknisk plattform (TP), en applikasjon for produksjonsstøtte (WESPA) og landbruksforvaltningens informasjonsbase (LIB). TietoEnator har utviklet applikasjonene, basert på bruk av Oracle, Java og XML. Driftstjenestene er kontrahert fra IBM
 • 2003 Telenor Mobil.
  • Arkitekt og sjefsutvikler i prosjektet for ny portal for mobilt innhold. Integrasjon mellom Volantis (device-spesifikk rending) og Escenic (publisering/portal) på en WebLogic platform med Sybase som database. Arkitektur for segmentering, pull/push (MMS), integrasjon med kjernesystemer som COS og UMS, samt billing via WAP Billing gateway og WAP push gateway. Rammeverk for integrasjon av alle typer mobile tjenester.
 • 2002-2003 Holtung.
  • Ansvarlig for et prosjekt for kraftig ytelsesforbedring i Holtung sin B2B løsning mot apotekene basert på Intershop Enfinity på en windows platform.
 • 1999-1999 Ericsson
  • Mentor innen distribuert teknologi og Java i prosjekt rundt en telefonitjeneste-server for IP telefoni. Java, RMI.
 • 1999 Scandinavian Airline Systems, Data.
  • Kvalitetssikringsrolle i utviklingen av et nytt flyvedlikeholdsprosjekt. Enterprise Java Beans prosjekt, UML og RUP
 • 1998-1999 Fellesdata.
  • Planlegger, arkitekt mentor og utvikler i prosjekt for neste generasjons kassesystemer. UML, RUP, Enterprise Java Beans, prosjektplanlegging og ledelse.
 • 1998-1999 Gjensidige NOR Finans.
  • Kravspesifisering, analyse&design og arkitekt rundt utviklingen av et internett-basert system for bilfinansiering.
 • 1998 SYSDECO DIKAS
  • Java utvikler og mentor i prosjekt for fler-regions distribuerte GIS systemer bygget på CORBA og Java.
 • 1998 Alcatel Telecom.
  • Metode og prosessmentor i et prosjekt for felles metode og prosess for forsvarsprosjekter frem mot 2010.
 • 1996-1998 DISGIS
  • EU prosjekt for metode og prosessrammeverk for distribuerte GIS systemer. Arkitektur og metodearbeide. CORBA og Java/C++.
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.