Utdannelse

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • 1994-1996 Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet. (Norges Tekniske Høgskole) Avdeling 4, Institutt for Datateknikk og Telematikk. Linje for Informasjon og kunnskapssystemer.
    • Kandidatoppgave: MODS. A role-based Method for analysis and design of distributed object-oriented Systems.
  • 1990-1993 Høgskolesenteret i Rogaland
    • Ingeniør i Elektronikk og Databehandling, retning Informatikk. Kandidatoppgave: Revisjonsstans.
  • 1988-1990 Befalskolen for Marinen. Teknisk bransje, Elektronikk/Våpen-linja.
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.