Label: lederstil

Content with label lederstil in ORG: OSWA Norge Wiki (See content from all spaces)
Related Labels: openspace, arkitektrollen

Page: Arkitektrollen og valg av lederstil - Avgjørende for suksess?
Her følger noen noterte utsagn fra Open Space gjennomføringen på IASAmedlemsmøte 20090422 Hva er arkitektens ansvar? (ofte parafrasert noe). Dersom du ønsker å videre detaljere utsagnene eller komme med innspill ...
Other labels: openspace, arkitektrollen