Label: openspace

Content with label openspace in ORG: OSWA Norge Wiki (See content from all spaces)
Related Labels: lederstil, arkitektrollen

Page: Arkitektrollen og valg av lederstil - Avgjørende for suksess?
Her følger noen noterte utsagn fra Open Space gjennomføringen på IASAmedlemsmøte 20090422 Hva er arkitektens ansvar? (ofte parafrasert noe). Dersom du ønsker å videre detaljere utsagnene eller komme med innspill ...
Other labels: lederstil, arkitektrollen
Page: Polarisering av arkitekter, resultat av frustrasjon eller nyttig virkemiddel?
Noen noterte utsagn fra diskusjonen..... Johannes sin vær varsom aproach bommer på målet, da den KUN tar et bottom up, prosjektperspektiv Det viktigste å få på plass er læresirkelen mellom ...