Label: presentation+sikkerhet

Content with label presentation+sikkerhet in ORG: OSWA Norge Wiki (See content from all spaces)
Related Labels: year2009, architecture, slides_missing, year2010, presentasjon, smidig ( - presentation, - sikkerhet )

Page: Identity Access Management - infrastruktur, overlevering og driftssettingsplanlegging
20100218 Ragna.Fossen> Foredragsholder Ragna Fossen Dato (YYYYMMDD) 20100318 Varighet 40 m Lenke til slides Further reading Abstract IAM Identity og Access Management. Vi ser på utfordringer rundt infrastruktur, overlevering og ...
Other labels: presentasjon, year2010