Label: arkitektrollen

All content with label arkitektrollen.
Related Labels: openspace, lederstil

Page: Arkitektrollen og valg av lederstil - Avgjørende for suksess? (ORG: OSWA Norge Wiki)
Her følger noen noterte utsagn fra Open Space gjennomføringen på IASAmedlemsmøte 20090422 Hva er arkitektens ansvar? (ofte parafrasert noe). Dersom du ønsker å videre detaljere utsagnene eller komme med innspill ...
Other labels: openspace, lederstil