Label: openspace

All content with label openspace.
Related Labels: lederstil, arkitektrollen

Page: Arkitektrollen og valg av lederstil - Avgjørende for suksess? (ORG: OSWA Norge Wiki)
Her følger noen noterte utsagn fra Open Space gjennomføringen på IASAmedlemsmøte 20090422 Hva er arkitektens ansvar? (ofte parafrasert noe). Dersom du ønsker å videre detaljere utsagnene eller komme med innspill ...
Other labels: lederstil, arkitektrollen
Page: Polarisering av arkitekter, resultat av frustrasjon eller nyttig virkemiddel? (ORG: OSWA Norge Wiki)
Noen noterte utsagn fra diskusjonen..... Johannes sin vær varsom aproach bommer på målet, da den KUN tar et bottom up, prosjektperspektiv Det viktigste å få på plass er læresirkelen mellom ...