Label: smidig

Content with label smidig in ORG: Smidig (See content from all spaces)
Related Labels: backlog, kladd, sponsor, ideer, regnskap, budsjett, planlegging, økonomi, program, 2010, web

Page: Frie ideer for smidig2010
Opprettet denne som et alternativ til et privat google kladdedoc... Herje fritt, her finnes ingen regler :) OMA 11.feb viral tickets. Billetter for enkeltpersoner. Ikke ment for selskaper. Kan ikke håndheve det, men ...
Other labels: 2010, planlegging, ideer, kladd
Page: Program
Program Arbeidsside for programmet Keynotes Navn Hvorfor? Kontaktes av Kontaktet Interessert Booket John Seddon Systems Thinking Johannes? Henrik Kniberg Agile / Lean / Kanban Johannes?, OC? Bjarte Bogsnes Beyond Budgeting / Statoil Jim Copelien ...
Other labels: 2010, program
Page: Smidig 2010
Viktige undersider Tidslinje (løs) Status Dato Oppgave Ansvarlige (/) 1.feb Ny mailingliste for Smidig 2010 arrangører Johannes (/) 11. feb Møte m/Cantara vedr. regnskap 2009 smidig:Økonomi Johannes, OC, Trond W. 1.mars ...
Other labels: 2010, planlegging
Page: Sponsor
Sponsorer TODOliste: Aktivitet Ansvarlig Planlagt ferdigstilt Ferdig Sende mail til fjorårets sponsorer og be om tilbakemeldinger Karianne (/) Godkjenne årets sponsorperks Alle (/) Samle inn informasjon om potensielle sponsorer, med kontaktinformasjon Alle (/) Sende ...
Other labels: 2010, sponsor
Page: Web
Web Se github: http://github.com/smidig/smidigconference
Other labels: web, 2010, backlog
Page: Økonomi
Økonomi Alt om økonomi samles her (budsjett, regnskap, etc) Notater til regnskap 2009 & budsjettering 2010 Completed Priority Locked CreatedDate CompletedDate Assignee Name T H F 1265047046997 1266576753131 wineyard Booke møte med ...
Other labels: 2010, økonomi, regnskap, budsjett