Label: sponsor

All content with label sponsor.
Related Labels: 2010, smidig

Page: Sponsor (ORG: Smidig)
Sponsorer TODOliste: Aktivitet Ansvarlig Planlagt ferdigstilt Ferdig Sende mail til fjorårets sponsorer og be om tilbakemeldinger Karianne (/) Godkjenne årets sponsorperks Alle (/) Samle inn informasjon om potensielle sponsorer, med kontaktinformasjon Alle (/) Sende ...
Other labels: smidig, 2010