OldCantaraNews

Version 1 by Thor Henning Hetland
on Oct 17, 2010 10:06.

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
{panel}
*Mobilkonferansen AppWorks*
Lær og bli med på apps revolusjonen. Her dekkes teknologien, erfaringer fra virkeligheten og vær med på diskusjonen rundt mulighetene. [Les mer|http://www.appworks.no/index.php]
{panel}


{panel}
*HTML 5 Code Camp*
Bli med å dra norsk front end utvikling ut av gjørma, slik at vi slutter å kaste bort store summer på å lage dårlige web applikasjoner! Vi vil gjøre et prosjektorientert "hands on" dypdykk i HTML 5 over en hel helg. De mest relevante spesifikasjonene vil bli gjennomgått og praktisert ved løsning av realistiske problemorienterte oppgaver. [Les mer|http://wiki.cantara.no/display/PE/HTML+5+Code+Camp]