compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (2)

View Page History
| Forberedelse | Kjøpe og ta med en av hver av de juleølene du vil teste fra det *norske* juleølet *på polet* (Typisk har polet 40-50 forskjellige varianter) :)
(BYOB - Bring Your Own Beer)|
|[Årets resultater|https://docs.google.com/spreadsheets/d/1doHeYEMqmp8jxhjfw2tQgRIQlx4kMF2SnHi9QHgVfJ4/edit?usp=sharing]|h3. Stemmeregler