compared with
Current by Thor Henning Hetland
on Oct 07, 2010 11:15.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
Communities in Action arrangeres 10.05.2010 på [Radisson Blu (SAS hotellet, Holbergsplass)|http://www.radissonblu.no/scandinaviahotell-oslo/beliggenhet]. Vi har samlet et meget sterkt felt av fagmiljø til en kveld fylt med spennende faglige presentasjoner og faglig mingling. Det vil være foredrag om IT-arkitektur, sikkerhet, smidig prosjektgjennomføring, teknologitrender, m.m. Communities in Action arrangeres for første gang i år, og er et initiativ fra Cantara. Hovedformålene er å synliggjøre bredden i Oslo-miljøet, skape en arena hvor fagfolk med forskjellig bakgrunn møtes, og bidra til rekruttering til miljøet. Vi forventer 200-400 deltakere på konferansen.

Communities in Action(CiA) is a Community Event where several software development Communities gather at the same venue to host an evening with lots of exciting technical sessions, experience sharing, open discussions and networking. The main goal of CiA is to show the entusiasm, knowledge and strengths of the Communities. CiA is hosted by Cantara on behalf of Norwegian Software Development Communities. At CiA 2010 we had was a great success with 7 parallel track with 7 by seven different Communities, housing over 500 participants.