Version 1 by Thor Henning Hetland
on Apr 23, 2010 17:00.

compared with
Current by Thor Henning Hetland
on Sep 06, 2010 18:33.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (3)

View Page History
{section}
{column}
*Styrking {tip}Styrking og verdiskapning ved å samle engasjement og aktivitet.* aktivitet.{tip}

h3. Målsetninger og statutter
* get together (communities og Open Source prosjekter)
* katalysator for kompetanse, ideer og innovasjon

{column}
{column}
!utviklerhuset poster.png!
{column}
{section}