Version 1 by Mads Nissen
on Apr 23, 2009 09:42.

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
Her følger noen noterte utsagn fra Open Space gjennomføringen på [IASA medlemsmøte 22. April 2009] [IASA-medlemsmøte 2009-04-22] (ofte parafrasert noe). Dersom du ønsker å videre detaljere utsagnene eller komme med innspill som mangler oppfordrer vi til å fylle det inn på denne siden.

Det er også opptil flere gode utgangspunkter for lyntaler i denne materien, og flere som var innom gruppen later til å ha nok å melde til å kunne sette sammen noe slikt. Tenk på dét:-)