Version 6 by Stig Lau
on Mar 31, 2014 13:03.

compared with
Current by Thor Henning Hetland
on Sep 26, 2014 08:38.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
WHYDAH UserIdentityBackend, i nåværende versjon, krever et par brukere for å settes opp. Denne prosesen kan brukes på en annen brukerdatabase også.
I ApacheDirectoryStudio -> høyreklikk på partisjonen "dc=WHYDAH,dc=no" -> import -> LDIF import
"Ldif file:" skal være [Installation and configuration of ApacheDS for Whydah^WHYDAH-initielle-brukere.ldif] Evt kan passordene til brukerne byttes ut.
Sluttresultatet skal se slik ut: