compared with
Current by Erik Drolshammer
on Sep 05, 2010 12:50.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
Her følger noen noterte utsagn fra Open Space gjennomføringen på [IASA-medlemsmøte 2009-04-22 - Hva er arkitektens ansvar?] (ofte parafrasert noe). Dersom du ønsker å videre detaljere utsagnene eller komme med innspill som mangler oppfordrer vi til å fylle det inn på denne siden.

Det er også opptil flere gode utgangspunkter for lyntaler i denne materien, og flere som var innom gruppen later til å ha nok å melde til å kunne sette sammen noe slikt. Tenk på dét:-)