Konferanseapplikasjon produktkø

compared with
Current by Anders Sveen
on Feb 23, 2010 10:54.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (2)

View Page History
# CANTARA AVTALE
# FØLG OPP ALLE AVBRUTTE REGISTRERINGER
# Begrens hver deltager til maks en lyntale (on)
# FEEDBACK-KOMMENTARER FRA PROGRAMKOMITEEN TIL ALLE FOREDRAGSHOLDERE
# Feilovervåking
# Begrens hver deltager til maks en lyntale (on)
# Billetter med strekkode
# Avstemming for lyntaler
# Ikke-betalende brukere kommenterer lyntaler