compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (2)

View Page History

h2. Valg av nytt styre
Innstilling fra valgkomiteé:
*Følgende fortsetter i styret*
* Marianne Worren styreleder (2 år)
* Freddy Hansen går ut av styret
* Sirar Salih går ut av styret

h2. Valg av valgkomité
* Dervis Mansuroglu
* Mario Ek Aparicio

h2. Handlingsplan
Styrets handlingsplan godkjent, oppsummert:

* Mål om å ha 10 meetups i året
* Arrangerer 10-års jubileum i løpet av 2019
* Ferdigstille arbeid med sponsoravtaler

h2. Innkomne forslag

h3. Forslag til endringer i vedtekter