Smidig 2010

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
* Klarere skille mer mellom praksiser og prinsipper (lyntale-abstracts)
* Starte tidlig med et programpanel (Høre med CTOs og CIOs i bransjen?)


h2. Forbedringer i forhold til merkantile ting:

* PDF regnskapsbilag til alle deltagere (OC fikser, Carl sender formkrav til bilag)
* Cantara innfører fakturagebyr for alle papirfaktura
* (Bilagene for 2009 har fungert bra)
* (Sannsynlig overskudd: 150k)

h2. Todo: Merkantilt

* Carl: Fornye avtalen med Cantara (om nødvendig) + fakturagebyr
* Trond W: Legge opp budsjett