OldCantaraNews

compared with
Current by Thor Henning Hetland
on Nov 02, 2010 09:26.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
{panel}
*Stiftelsesperioden forlenget*
Dugnadsånden i de norske fagmiljøene er unik på verdensbasis. Målet er at Norge skal bli anerkjent som verdensledende innen programvareutvikling. Stiftelsen for fremme av programvareutvikling i Norge etableres for å fokusere på dette. [Les mer|http://wiki.cantara.no/display/PE/Stiftelsesinvitasjon]
{panel}

{panel}
*Mobilkonferansen AppWorks*
Lær og bli med på apps revolusjonen. Her dekkes teknologien, erfaringer fra virkeligheten og vær med på diskusjonen rundt mulighetene. [Les mer|http://www.appworks.no/index.php]