Query

Version 1 by Thor Henning Hetland
on Feb 08, 2012 11:54.

compared with
Current by Thor Henning Hetland
on Feb 08, 2012 12:01.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (2)

View Page History

h4. Hvordan vil du lagre data med følgende forutsetninger?

*Datavolum*
* Under 10.000 noder, men bør kunne skalere til en 100.000 noder


*Mulig kontekst*

- En kan se for seg at en lager et system som observerer brukeraksjoner for å kunne gi brukerene en prioritert liste av mulige aksjoner basert på nåsituasjonen og brukerens grovgrupperte historikk (høy, medium og lav sannsynlighet på tidligere aksjoner)