Blås i smidige team, jeg vil ha smidige applikasjoner!

Version 7 by Bård Lind
on Jul 21, 2015 17:39.

compared with
Current by Bård Lind
on Apr 11, 2016 12:58.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (5)

View Page History
h3. Summary

Smidige team implementerer effektivt ny funksjonalitet, i nye applikasjoner. Der den smidige modellen feiler, er når vi skal sikre effektiv utvikling av ny funksjonalitet i eksisterende applikasjoner. Sjelden fjerner vi funksjonalitet, og enda sjeldnere vurderer vi om eksisterende kode bringer verdi til oppdragsgiver.
Applikasjoner starter som små, håndterbare prosjekter. Smidige team implementerer effektivt ny funksjonalitet. Applikasjonen vokser, men få produkteiere måler om funksjonaliteten faktisk brukes. Den smidige applikasjonen blir til et beist av legacy, spagetti kode. Her må det ryddes, for å skape rom for ny verdiskaping.

I denne presentasjonen vil jeg vise hvordan vi kan gjøre applikasjoner endringsvillige. Gjennom verktøy, arkitektur og godt håndtverk kan vi trygt fjerne gammel morro, ubrukt funksjonalitet. Som en gårdbruker rydder småskogen, for å la tømmerhogsten vokse, slik må vi utviklere fjerne villsnisset av kode som hemmer vår verdiskaping.
I denne presentasjonen vil jeg vise hvordan vi igjen kan gjøre applikasjonen endringsvillig. Gjennom verktøy, arkitektur og godt håndtverk kan vi trygt fjerne gammel, ubrukt funksjonalitet.

h3. Abstract
God verktøy som måler all aktivitet, nye verktøy for å vise statistikk gir oss informasjon om faktisk bruksmønster i produksjon. Strategisk bruk av logging, og effektiv varsling ved feil hjelper oss til raskere å avdekke og løse feil.

Key take-away: Skap rom for verdiskaping gjennom å luke ut villnisset av ubrukt kode som ikke gir verid verdi til oppdragsgiver, i dag.

h3. Outline