Fagkompetanse

Version 1 by Thor Henning Hetland
on Apr 13, 2009 07:41.

compared with
Current by Thor Henning Hetland
on Apr 13, 2009 07:46.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (2)

View Page History

Objekt-orientering. Metodearbeid. Distribuerte systemer. Planleggingssystemer. Automatisering av EDB baserte arbeidsrutiner for brukere. Datasikkerhet. Lede team i Objekt-orientert softwareutvikling. Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver og kursholder. Java, J2EE, EJB, JMS, J2SE, J2ME, CORBA/DCOM, Jini/JavaSpaces, Scrummaster, UML, Rational Unified Process, C++ og Smalltalk.


x