compared with
Current by Geir Amdal
on Nov 11, 2015 13:16.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (2)

View Page History
Og medfører at nødvendig arkitekt og driftskompetanse må være tilgjengelig i/for teamet.

h3. Delvis ute av scope: Er kontinuerlig _produksjon_ alltid målet? Eller er CD i mange tilfeller "bedre"?

Batche endringer som prodsettes eller flytte enhver endring ut i prod?
@Erik: Sikter du her til forskjellen mellom 'continuous delivery' og 'continuous deployment'? Eller misforstår jeg spørsmålet?

h3. DevOps og sikkerhet