compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
Workshop? Foredrag?
Kommentarer til ideen?Delvis ute av scope:
Er kontinuerlig _produksjon_ alltid målet? Eller er CD i mange tilfeller "bedre"?

Batche endringer som prodsettes eller flytte enhver endring ut i prod?