Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (2)

View Page History
| Tid | Lørdag 18.11-2017 kl. 18:00 -> |
| Sted | Capra, Stenersgata 2, 15 etg. |
| Forberedelse | Kjøpe og ta med en av hver av de juleølene du vil teste fra det *norske* juleølet *på polet* (Typisk har polet 40-50 forskjellige varianter) :) (BYOB - Bring Your Own Beer)|
(BYOB - Bring Your Own Beer)|