Application configuration

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (2)

View Page History
3. Kopierer logback.xml til filsystemet hvis det ikke finnes noen slik fil der fra før.Jeg tror det vil tydeliggjøre hvilke filer man skal endre på filsystemet på en god måte, samtidig som det gjør oppstartskommandoer og systemd-oppsett ganske ryddig. Det vil også gjøre det ganske enkelt å spore forskjeller mellom miljø og applikasjonens defaultkonfigurasjon.

Implementasjonsmessig så tror jeg det blir mange små trinn som må gjøres. big bang på alt blir fort vanskelig.
a. Logikk for å kopiere ut config-eksempler fra jar-fil og legge disse i en egen mappe. Alltid overskrive.
b. Lage en mappe config og flytte logback.xml og uib_override.properties dit. Opprette hvis de ikke eksisterer
c. Bli kvitt web.xml-filen og xml-basert spring-konfigurasjon.
Vil gjerne begynne i UIB, for der tror jeg testfeilen henger sammen med at flere tester går i beina på hverandre. Jeg ser ingen kurrant måte å unngå dette på uten å få kontroll på hvilken konfig serveren starter med, som henger sammen med endringene vi nå diskuterer.


h3. File system