compared with
Current by Mario Aparicio
on Jun 27, 2019 16:24.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (2)

View Page History
Christian Lundestad undertegner protokollen

Underskrift av protokollen gjøres digitalt i etterkant av styremøtet

h2. Godkjennelse av innkalingen, representantene og deres stemmerett
Ingen innvendinger

h3. Forslag til endringer i vedtekter
[IASAI:Forslag til vedtektsendringer 2019]
Forslag 1: Enstemmig vedtatt
Forslag 2: Ikke vedtatt
Forslag 3: Enstemmig vedtatt
Forslag 4: Enstemmig vedtatt

h2. Eventuelt