Pages - Alphabetical View

View: Recently Updated | Alphabetical | Tree
Title Last Updated By Updated
Page: 2011-03-02 - HTML5 - muligheter og konsekvenser fra et arkitekturperspektiv Erik Drolshammer Mar 14, 2011
Page: 2011-04-11 - Architecting Wicked Problems Erik Drolshammer Mar 23, 2011
Page: 2011-05-05 - Architecture Support for Testing Jason Baragry May 08, 2011
Page: 2012-04-18 - New powers at your fingertips (Graph databases in action with Neo4J) Bård Lind May 22, 2012
Page: 250 Selvbetjente & smidige arbeidsflyter med reell verdi innen 3 år Erik Drolshammer Jan 05, 2010
Page: 3 projects FAILed by bad architectural decisions Stig Lau May 24, 2009
Page: 5 reasons to hate architects and how to fix them Jonathan Share May 24, 2009
Page: 80-20 regelen for prosjektarkitekter Erik Drolshammer Jan 05, 2010
Page: Ansvarligjøring og sporbarhet i arkitekturvalg fremfor visjoner, arkitekturskisser og gode ideer. Thor Henning Hetland Jan 08, 2010
Page: April Thor Henning Hetland Mar 31, 2009
Page: Architecting Wicked Problems Erik Drolshammer Feb 07, 2011
Page: Architects as promoters of knowledge and learning culture OVER technology focused gurus and decision makers. Erik Drolshammer May 03, 2012
Page: Architecture Analysis Bård Lind Feb 08, 2011
Page: Architecture as a foundation for value and profit OVER architecture as a result of projects and software development. Erik Drolshammer May 03, 2012
Page: Architecture as an enabler of business strategy OVER architecture driven from product and technology. Erik Drolshammer May 03, 2012
Page: Architecture as pro-active balance between project(s) and organization OVER architecture to regulate and standardize. Erik Drolshammer May 03, 2012
Page: Architecture Documentation Bård Lind Feb 08, 2011
Page: Architecture suggestions for systems like Altinn Thor Henning Hetland Mar 22, 2012
Page: Arkitekt - motivator eller regel-leverandør? Erik Drolshammer Jan 05, 2010
Page: Arkitekten en opportunistisk piccolo på Hotel California? Dag Blakstad Oct 05, 2009
Page: Arkitektens plass i kastesystemet Shiraz Bhaiji Apr 29, 2009
Page: Arkitektens rolle i Smidige prosjekter Erik Drolshammer Feb 07, 2011
Page: Arkitekter som pådrivere for kunnskap og kultur fremfor teknologifokuserte guruer og beslutningstakere. Thor Henning Hetland Jan 08, 2010
Page: Arkitektrollen og valg av lederstil - Avgjørende for suksess? Erik Drolshammer Sep 05, 2010
Page: Arkitektur som bærebjelke for verdiskapning og lønnsomhet i virksomheten fremfor arkitektur som konsekvens av prosjekter og kode. Thor Henning Hetland Jan 08, 2010
Page: Arkitektur som proaktiv balanse mellom prosjekt og organisasjon fremfor arkitektur for regulering og standardisering. Thor Henning Hetland Jan 08, 2010
Page: Arkitektur som realisering av forretningsstrategi fremfor arkitektur drevet av produkt og teknologivalg. Thor Henning Hetland Jan 08, 2010
Page: Arkitektur som skaper verdi med arbeidsflyt Erik Drolshammer Feb 07, 2011
Page: BBS 20 prosent NoSQL Erik Drolshammer Jan 05, 2010
Page: Bli foredragsholder eller styremedlem i IASA Erik Drolshammer Sep 05, 2010