Title: Arkitektrollen og valg av lederstil - Avgjørende for suksess? View Source
Author:Mads Nissen Apr 23, 2009
Last Changed by:Erik Drolshammer Sep 05, 2010
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.cantara.no/x/5gYG
Wiki Markup: [IASA:Arkitektrollen og valg av lederstil - Avgjørende for suksess?]
Operations: E-mail  Copy 
Incoming Links
ORG: OSWA Norge Wiki (1)
    Page: IASA-medlemsmøte 2009-04-22 - Hva er arkitektens ansvar?
Labels
Global Labels (3)
openspace, lederstil, arkitektrollen
Outgoing Links
ORG: OSWA Norge Wiki (1)
    Page: IASA-medlemsmøte 2009-04-22 - Hva er arkitektens ansvar?