un-conference på Communities in Action 2010

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Intro

Un-conference er en variant av det mer kjente OpenSpace konseptet. Tanken er å benytte fasilitetene vi har til rådoghet litt mere optimalt, dvs at vi tematiserer de forskjellige rommene, og samler inn OpenSpace ideer per rom. Rommene begynner dermed med et sett temaer, hvor hvert tema facilliteres av en organisator. Organisatoren har selv valgt formen på foreslått sesjon (foredrag, panel, Q&A, lyntale, fishbowl m.m.) og lengden på innslaget.

Har du et tema til un-conference biten, legg det til i tabellen under

Un-conference prosessen

  1. salen samles,
  2. listen over foreslåtte temaer viser på lerretet,
  3. avstemning på hva salen vil høre på
  4. vinneren av avstemningen kjører opplegget sitt
  5. ny liste (oppdatert med nye foreslåtte temaer presenteres over)
  6. ny avstemmning
  7. GoTo 4

Agenda - un-conference

Tid Stockholm Eidsvoll Skagerak Oslo
21:30 - XX:XX Utviklerhuset - fra drøm til virkelighet...
Totto (Cantara)
Veien videre for Communities in Action
Tobias (Cantara, Know IT), Carl Onstad (Cantara)
Knowledge Wiki's in Practice
Erik Drolshammer (IASA Norway og Cantara)
Veien fra en god idé oppstår i et fagmiljø til suksessrik bedrift
Bjarte Frøyland (Teknopol)

Foreslåtte tema

Tittel Facilitator Tema/område(r) Format Kommentarer
Utviklerhuset - fra drøm til virkelighet... Totto (Cantara) Community 30 min presentasjon med Q&A Presentasjon av konsept og status, Q&A og inspill fra salen
Veien videre for Communities in Action Tobias (Cantara, Know IT), Carl Onstad (Cantara) Community leaders Open Space, 60 min Åpen idemyldring for å høre hva communitiene ønsker seg fremover
NoSQL i prod? Tobias (Cantara, Know IT) Experience Open Space, 45 min Jeg har lekt litt med NoSQL baser og kunne tenke meg å snakke med folk som har erfaring fra "ordentlige" prosjekter.
Veien fra en god idé oppstår i et fagmiljø til suksessrik bedrift Bjarte Frøyland (Teknopol) Business Foredrag m/ Q&A, 60 min  
Knowledge Wiki's in Practice Erik Drolshammer (IASA Norway og Cantara) Hands-on Fagwiki dugnad, live 90 min En workshop hvor vi samles for å gjøre det lettere for folk å finne frem på Cantara fagwikien. Her blir det mye Confluence snacks, informasjonsarkitektur og spennende verdiskapning. TA MED LAPTOP!

Labels:
oslo2012 oslo2012 Delete
activity activity Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.