Målsetning

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Så du tror du er en arkitekt? Det gjør vi også. Vårt mål er å skape verdier for hverandre og å gjøre IT arkitektur til en fullverdig profesjon med en solid kunnskapsdatabase og kvalitetskontroll. Vi benytter en lang rekke midler for å tilføre verdi til den enkelte arkitekt:

  • Lokal interaksjon i stedet for 'globale initiativ'
  • Siste nytt og artikler fra 'thought leaders'
  • Arbeidsgrupper for utvikling av ny kunnskap
  • Relasjoner med likemenn og mentorer
  • Aktiv debatt rundt arkitekturtemaer
  • Utfordring overfor industrien i å redusere hype
  • Arkitektur-fokusert innhold
  • Videreutvikle deg som arkitekt
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.