Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Styrking og verdiskapning ved å samle engasjement og aktivitet.

Målsetninger og statutter

  • [Åpent for alle]
  • [Likebehandling av communities]
  • [Ikke konkurransevridende]

Motivasjon

  • løse (medlems)møte utfordringen for communities
  • krysspolinering og økt effekt for communities
  • get together (communities og Open Source prosjekter)
  • katalysator for kompetanse, ideer og innovasjon

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.