Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Et foredrag vi i IASA har bestilt for anledningen - da vi har lagt merke til at mange har et anstrengt forhold til SOA og enterprise service bus om dagen, og kanskje spesielt utviklere. Fra å være den neste hypen alle skulle inn på, er "fenomenet" i ferd med å bli et skjellsord i enkelte kretser. Seneste fra forrige IASA møtet hvor det ble trukket fram at det verste en arkitekt kan gjøre er å "dytte en ESB på oss utviklere".

Fra foredragsholder: "Jeg er klar over at det er mange som har et anstrengt forhold til SOA -og jeg har planlagt å ta utgangspunkt i noe kritikken som har kommet frem."

Speaker: Christian Hilmersen, NSA

Labels:
presentasjon presentasjon Delete
architecture architecture Delete
presentation presentation Delete
year2010 year2010 Delete
oslo2012 oslo2012 Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.