Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En utfordring i en hver integrasjonsløsning er å sikre at aktørene i løsningen har nok informasjon til å kunne utnytte tjenestene som eksponeres. En metode for å oppnå dette er Enterprise Information Integration (EII).
"Enterprise Information Integration or EII, is a process of information integration, using data abstraction to provide a single interface (known as uniform data access) for viewing all the data within an organization, and a single set of structures and naming conventions (known as uniform information representation) to represent this data; the goal of EII is to get a large set of heterogeneous data sources to appear to a user or system as a single, homogeneous data"

  • [source.en.wikipedia.org] - 1. mai 2010

Den dynamiske datastrukturen i semantisk teknlogogi, og spessialt emnekart, er meget godt egnet til å eksponere denne typen funksjonalitet.
Hafslund har fått utviklet en Proof of Concept på en NOARK-basert arkivløsning, bygget på SharePoint 2010. Løsningen skal fungere som et felles arkiv for en stor mengde fagapplikasjoner.
I denne løsningen benyttes emnekart både til EII og til å automatisk fylle ut manglende metadataene på dokumenter som arkiveres.

Speaker: Axel Borge, Bouvet og Ida Heggedal, Hafslund

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.