Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En moderne webapplikasjon er sammensatt av kode skrevet i et flertall av språk. Noen av de største risikoene i dagens webappliasjoner er knyttet til hvordan data blir behandlet når de beveger seg mellom kontekster hvor forskjellige tolkere hersker. I dette foredraget vil vi gi deltakerne en grundig forståelse av hvordan feil behandling av data i webappliasjoner kan utnyttes med praktiske eksempler. Vi vil også forklare hvordan man behandler data med respekten den fortjener.

You need flash player installed to preview ppt and pdf files

Get Adobe Flash player

PDF av presentasjon for Erlend Oftedals del (første)

Speakers: Erlend Oftedal, Knut Vidar Siem

Labels:
presentasjon presentasjon Delete
architecture architecture Delete
presentation presentation Delete
year2010 year2010 Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.