Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kåre vil gi en oversikt over OWASP. Oversikten vil vise hvordan det arbeides i OWASP og kikke litt på noen av de viktigste prosjektene. Dette er prosjekter som på forskjellig vis skal bidra til at vi kan få sikkrere webapplikasjoner.

Speaker: Kåre Presttun

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.