Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Title Cloud Psychology - hvordan realisere smarte løsninger
Speaker(s) Anders Bjørnestad, Totto, Webstep
Date IASA Norway, Onsdag 16. juni 2010. 18:00-21:00
Duration Interactive session, 45-60 min

Denne presentasjonen vil ta en case-orientert gjennomgang av de psykologiske barriærer som hindrer norske bedrifter i å realisere gevinstene ved cloud computing. Presentasjonen vil være praktisk rettet, hvor vi analyserer typiske personas og ser på de psykologiske hindringene disse har og geleider dialogen og prosessen rundt disse hindringene slik at man oppnår gode beslutningsgrunnlag. Siste del av presentasjonen vil være en en gjennomgang av typisk NEI-argumentasjon med relevante svar sett i IT anno 2010 perspektiv.

Dette foredraget egner seg godt for utviklere og arkitekter som blir overkjørt hver gang de prøver å gjennomføre smarte løsninger.

Agenda

 • Psykologi og beslutningsprosesser (5 min)
 • Kontroll og traumer (5 min)
 • Beslutningspersonas, angst og psykologi (25 min)
 • Anti-cloud påstander og svar anno 2010 (15 min)
 • Q&A (5 min)

Momenter

 • Personas/case oriented counseling

Reaksjoner på traumatiske hendelser

 • De første reaksjonene på traumatiske situasjoner
 • Akutt stresslidelse (ASD)
 • Langtidsvirkninger
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Hvor lenge vil reaksjonene kunne vare? Og hvor stort vil omfanget av disse reaksjonene være?

Angst

 • Fobi
 • Angstanfall
 • Sosial fobi
 • Generalisert angst
 • Angst for angsten
 • Angst og reell frykt

Personas

 • Kontrollfreak Knut (IT Sjef)
 • Brannvegg Sam (Sikkerhetsansvarlig )
 • Mine data Mia (Data eier)
 • Kode-Guri (Utvikler)

Påstander

 • Q: Skyen er ikke sikker
 • A:
 • Q: Skyleverandørene leverer ikke 99.995+%
 • A:
 • A:
 • Q: Jeg kan ikke lage hull i branveggen fra skyen inn mot mine interne kjernesystemer
 • A:
 • Q: Jeg stoler ikke på noen?
 • A:
 • Q: Skyen lager kaos i juridiske forhold
 • A:
 • Q: Det er umulig å skjønne hvor mye skyen koster for meg.
 • A:
Labels:
presentasjon presentasjon Delete
architecture architecture Delete
presentation presentation Delete
year2010 year2010 Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.